Welke sector en risicogroep moet ik gebruiken?

Voor de Loonaangifte moet per werknemer worden aangeleverd onder welke sector en risicogroep deze werknemer valt. De sector en risicogroep kunt u invoeren in de Walvis wizard of in het onderhoud van de werknemer.
De Belastingdienst heeft een tabel gepubliceerd, met daarin alle in Nederland bekende sectoren en risicogroepen. Deze tabel kunt u downloaden via de knop . U dient zelf te bepalen onder welke sector en risicogroep uw werknemers vallen.

Voor vragen over deze tabel kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

 

 Main: Support Product Know How
 Cat: FAQ
 Sub: General
 Assort: Exact Globe
 Doc Type: *FAQ-General
 Security level: All - 0
 Rel:
 Doc ID: 12.344.724
 Date: 01-09-2008
 Attachment:
 

 

 

Disclaimer
Hoewel Exact zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn dat de informatie in dit document zo compleet en volledig mogelijk is, kan Exact noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Exact wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker.

 

Tags
No tags added
Attachments
Coderingen voor sectorrisicogroep, versie 1.0 - 6 juli 2005.pdf 12.1 KB View Download
 
One moment please...